Menu

U9 (2011)

Træner: Frederik Neltoft
E-mail: fneltoft@gmail.com 
Tlf.: 21 99 90 11

U9 Drenge

Vi er ca. 14 fodboldglade drenge, som er en 40-60 fordeling mellem engelsktalende og dansk talende samt træner Frederik Bonde-Neltoft og assistenttræner Henrik Voss Andersen.  
Drengene træner tirsdag fra kl. 16:30 – 18:00 
Begge trænere har den holdning, at vi skal værne om de basale færdigheder i fodbold samt forståelse af bevægelserne på banen og ud fra det udvikles. Det afspejler sig også i træningen, hvor alle deltager i de samme øvelser på tværs af færdigheder.

Holdet deltager i DBU turneringen med et 5 mands hold, hvor deltagelsen går på skift alt efter tilbagemeldinger om ønske til være med. Vi spiller i B-rækken, hvilket over en sæson nok er det rigtige.

Ambitionerne på holdets vegne er at opnå nogle solide grund færdigheder og en sund indstilling til holdsport. 

Mvh
Henrik & Frederik

U8 Boys

We are approx. 14 soccer-happy boys, which is a 40-60 distribution between English-speaking and Danish-speaking boys and coach Frederik Bonde-Neltoft and assistant coach Henrik Voss Andersen.

The boys train Tuesday from 16:30 - 18:00

Both coaches have the opinion that we must treasure the basic skills of football as well as understanding the movements on the field and from there develop. It is also reflected in the training where everyone participates in the same exercises across skills.

The team participates in the DBU tournament with a 5-men team, where the participation changes based on feedback on a wish to participate. We play in the B-row, which, over a season, is the right fit.

The ambitions for the team are to achieve solid ground skills and a healthy attitude towards team sports.

Best regards
Henrik & Frederik