Menu

Billund Fodbold afholder årsmøde

image
Dorte Kristensen
22. februar 2023 kl. 20:00
tirsdag den 28. marts kl. 19:00 i BIC

Det er tid til årsmøde og DU er meget velkommen.

Billund IF Fodbold afholder årsmøde tirsdag d. 28. marts kl. 19:00.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget 
5  Behandling af evt. indkomne forslag
6a. Valg af bestyrelse
6b  Valg af suppleant
7.   Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden (formand@billundfodbold.dk) skriftligt i hænde senest 8 dage før årsmødet.

Luk