Menu

Billund Fodbold afholder årsmøde

image
Dorte Kristensen
16. maj 2021 kl. 17:11
Tirsdag den 1. juni kl. 18 i Billund Idrætscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget 
5  Behandling af evt. indkomne forslag
6a. Valg af bestyrelse
6b  Valg af suppleant
7.   Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før årsmødet.

OBS: I BIC skal der fremvises gyldigt Corona pas til den ansvarlige arrangør inden mødet.